Meet Our Team

Raj Sarraf

Raj Sarraf

Founder & CEO

Prashansa Sijapati

Prashansa Sijapati

National Coordinator

Dhananjay Kumar Karn

Dhananjay Kumar Karn

National CTO

Former Members

nripendra Dhital

Nripendra Dhital

Suraj Verma

Suraj Verma

Tulasi Ram Aryal

Tulasi Ram Aryal

Samuna KC

Samuna KC

Kishore Shrestha

Shrawan Shrestha

Ngawang Tenzing Sherpa

Ngawang Tenzing Sherpa

Ujjwal Ram Ghimire

Ujjwal Ram Ghimire

Sonam Karmacharya

Sonam Karmacharya

Kishore Shrestha

Kishore Shrestha